ENG

Kristof Van Gestel (*1976) is a visual artist and a teacher at School of Arts of University College Ghent and University College Howest. Since 1999 he produces sculptures, pictures and projects that focus on questioning and finding a place for art and creativity in the daily world. This site provides you with an overview of his work since 1999.

For Van Gestel making art is a method to explore the wide range of different relations into which we as individuals enter in the world. This applies both for the artist as for the viewer. From this point of view, in his doctoral research project [2007-2013] he describes his art practice as a model for experience and reflection that can help to shape and to give meaning to life itself [2013, Mooi is nuttig. De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer]. In line with his phd, he worked on a postdoctoral research project at School of Arts of University College Ghent from 2014 till 2020 in which he focused on experiential learning. For this reason the platform ‘Knowing by Doing’ was founded. This platform provides opportunities for participatory and experiential art projects and workshops that Van Gestel sets up for a public starting from his own artistic practice.

 

NL

Kristof Van Gestel (*1976) is kunstenaar en docent aan School of Arts van HOGENT en Howest. Sinds 1999 maakt hij sculpturen en foto’s die letterlijk en figuurlijk de plaats van de kunst en creativiteit ten opzichte van de dagdagelijkse wereld bevragen en onderzoeken. Op deze website wordt u een overzicht geboden van zijn praktijk van 1999 tot heden.

Voor Van Gestel is het maken van kunst een methode om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu mee aangaan te verkennen en te ‘bewonen’. Dit geldt zowel voor de kunstenaar als voor de toeschouwer. Vanuit die optiek beschrijft hij in zijn doctoraatsonderzoek [2007-2013] zijn kunstpraktijk als een ervarings- en reflectiemodel dat kan helpen bij het vorm- en betekenisgeven van het leven zelf [2013, Mooi is nuttig. De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer]. In het verlengde van zijn doctoraat werkte hij van 2014 tot 2020 aan een postdoctoraal onderzoek aan School of Arts van HOGENT en Howest waarin hij inging op ervaringsgericht leren. Hiervoor werd het platform ‘Knowing by Doing opgericht. Dit platform biedt mogelijkheden voor participatieve en ervaringsgerichte kunstprojecten en workshops die Van Gestel voor het publiek vanuit zijn eigen praktijk opzet.