ENG

Kristof Van Gestel (*1976) is a participative visual artist. Since 1999 he makes artworks and projects that focus on questioning and finding a place for art and creativity in the daily world. By seeking and provoking experiences for Van Gestel making art is a method to explore the wide range of different relations into which we as individuals enter in the world. This applies both for the artist as for the viewer. From this point of view, in his doctoral research project [2007-2013] he describes his art practice as a model for experience and reflection that can help to shape and to give meaning to life itself [2013, Mooi is nuttig. De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer]. In line with his phd, he worked on a postdoctoral research project at School of Arts of University College Ghent from 2014 till 2020 in which he focused on experiential learning. For this reason the platform ‘Knowing by Doing’ was founded. This platform provides opportunities for participatory and experiential art projects and workshops that Van Gestel sets up for a public starting from his own artistic practice.

 

NL

Kristof Van Gestel (*1976) is participatief beeldende kunstenaar. Sinds 1999 maakt hij kunstwerken die letterlijk en figuurlijk de plaats van kunst en creativiteit ten opzichte van de dagdagelijkse wereld bevragen en onderzoeken. Door ervaringen op te zoeken en uit te lokken is voor Van Gestel het maken van kunst een methode om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu mee aangaan te verkennen en te ‘bewonen’. Dit geldt zowel voor de kunstenaar als voor de toeschouwer. Vanuit die optiek beschrijft hij in zijn doctoraatsonderzoek [2007-2013] zijn kunstpraktijk als een ervarings- en reflectiemodel dat kan helpen bij het vorm- en betekenisgeven van het leven zelf [2013, Mooi is nuttig. De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer]. In het verlengde van zijn doctoraat werkte hij van 2014 tot 2020 aan een postdoctoraal onderzoek aan School of Arts van HOGENT en Howest waarin hij inging op ervaringsgericht leren. Hiervoor werd het platform ‘Knowing by Doing opgericht. Dit platform biedt mogelijkheden voor participatieve en ervaringsgerichte kunstprojecten en workshops die Van Gestel sinds voor het publiek vanuit zijn eigen praktijk opzet.