Het maken van kunst is een middel om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu  mee aangaan te verkennen en te bewonen. – Kristof van Gestel

 

In 2016 gaat beeldend kunstenaar Kristof van Gestel (°1976) een jaar lang aan de slag als ‘Artist in Residence’ in S.M.A.K. Onder de noemer Deelnemers gezocht! nodigt van Gestel bezoekers uit om actief deel te nemen aan een creatieproces waarin ideeën rond authenticiteit, betekenis, toeval, de rol van kunst, cultuurparticipatie en de relatie tussen kunstenaar en kijker worden onderzocht.

 

De kunstenaarspraktijk van Kristof van Gestel onderscheidt zich door haar open en participatieve karakter. Gedreven door een grote nieuwsgierigheid naar de ‘ander’ wil de kunstenaar de mogelijkheden van kunst als ontmoetingsmiddel onderzoeken. Onder het motto Knowing by doing hanteert van Gestel het ervaren van kunst als een vorm van ‘ervaringsgericht leren’. Hij organiseert kunstprojecten en workshops voor een breed publiek. Door participanten de uitkomst van zijn werk mee te laten bepalen, offert de kunstenaar een deel van zijn artistieke autonomie op. Hij daagt daarmee niet alleen het verwachtingspatroon van zijn publiek uit maar ook dat van hemzelf.

 

Samen met S.M.A.K. ontwikkelt de kunstenaar een langere-termijn-participatietraject. De uitnodiging aan Kristof van Gestel vormt voor het museum een gelegenheid om na te denken over de eigen werking en rol als kunstinstituut. Van Gestel zal niet alleen workshops met museumbezoekers realiseren maar ook S.M.A.K.-medewerkers uitnodigen om deel te nemen. In december 2015 leidde van Gestel al een eerste workshop met medewerkers van het team publiek.

 

In februari start de kunstenaar zijn residentie in de inkomhal van S.M.A.K. Hij zal er aanwezig zijn met een ‘conversation piece’, een kleine sculptuur die als prikkel dient voor gesprekken en persoonlijke ontmoetingen tussen de kunstenaar en passanten. In een tweede fase zullen zowel museumbezoekers als  medewerkers in groep worden betrokken bij de artistieke omvorming van een van de museumruimtes van S.M.A.K. Van Gestel voorziet een polyvalent resultaat dat concrete mogelijkheden zal openen voor diverse interventies en (inter)acties door en tussen deelnemers aan en bezoekers van het project.

 

Ook jij bent welkom om deel te nemen!

Kijk op www.smak.be voor meer informatie.

 

Kristof van Gestel is als docent en onderzoeker verbonden aan de School of Arts van HoGent.