‘Mooi is nuttig. De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel’

Auteur: Kristof Van Gestel

Uitgever: AraMER, Gent.

2013, 252 pagina’s, nederlandstalig, 39 euro

ISBN 978-94-9069-370-1

Order at www.aramer.org

http://www.merpaperkunsthalle.org/projects/view/777?catId=3

 

In dit boek onderzoekt kunstenaar Kristof Van Gestel de rol die de kunst in het leven speelt als een manier om de wereld te verkennen en te bewonen. Hij vertrekt daartoe vanuit de kunstwerken die hij zelf maakt en vanuit de ervaringen die hij binnen de eigen kunstpraktijk opdoet. Een grote rol daarbij spelen de ervaringen die de kunstenaar opdoet met het uitlokken van het toeval in zijn werk.

Van Gestel beschrijft in dit boek verschillende van de uiteenlopende betekenisvolle verbanden die zijn werk met de wereld aangaat. Zijn kunstwerken krijgen bijvoorbeeld betekenis vanuit de taligheid van de kunst en de gemeenschappelijkheid van die taal, vanuit de (alledaagse) omgang met de ruimte en het medium, maar ook vanuit een emotionele, lichamelijke en intuïtieve omgang met de dingen.

Vanuit die verbanden beschrijft de kunstenaar hoe het zoeken naar betekenis bij het maken van zijn kunst hem helpt manieren te ontdekken waarop het individu in het algemeen betekenis geeft aan de wereld. Zo krijgt voor Van Gestel de kunst zowel een persoonlijke als een maatschappelijke rol. De omgang met kunst kan immers ook de toeschouwer van dienst zijn bij het aangaan van betekenisvolle relaties met de wereld. De kunstenaar beschrijft oa. hoe hij hiertoe allerlei interactieve projecten met het publiek heeft opgezet.

 

Dit boek werd uitgegeven in het kader van het doctoraatsonderzoek ‘Zelfcreatie: een postproductie’, van 2007 tot 2013 aan de School of Arts van Hogent, Gent