Met medewerking van deelnemers van Katrinahof vzw, vzw Albe, Rode Kruis Opvangcentrum Linkeroever en publiek van Café Kamyon.

Met financiële ondersteuning van Fameus.

Foto’s: Ellen Smeets