Gedurende het schooljaar ‘14-‘15 komt Kristof Van Gestel [*1976] in residentie bij de Veerman. De Veerman is een kunsteducatieve organisatie in Antwerpen.  Van Gestel is in zijn residentie bij De Veerman in de eerste plaats op zoek naar een inhoudelijke verdieping van zijn praktijk.

Voor Van Gestel is het maken van kunst een methode om de wereld en de verschillende relaties die we er als individu mee aangaan te verkennen en te ‘bewonen’. Dit geldt zowel voor de kunstenaar zelf als voor de toeschouwer. Vanuit die optiek beschrijft hij in zijn doctoraatsonderzoek [2007-2013] zijn kunstpraktijk als een ervarings- en reflectiemodel dat kan helpen bij het vorm- en betekenisgeven van het leven zelf [2013, Mooi is nuttig. De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel, Gent: Aramer].

In het verlengde van zijn doctoraat werkt hij nu aan een nieuw artistiek onderzoek aan School of Arts van Hogent waarin hij dieper ingaat op de relatie die hij als kunstenaar met het publiek aangaat. Hiervoor werd het platform ‘Knowing by Doing opgericht. Dit platform biedt mogelijkheden voor participatieve kunstprojecten en ervaringsgerichte workshops die Van Gestel voor het publiek vanuit zijn eigen praktijk opzet. Precies hiervoor doet hij beroep op de expertise die over de jaren heen bij de Veerman op het gebied van participatie en van co-creatie is opgebouwd.

Trouw aan het adagium van het platform ‘Knowing by Doing’ [leren door te doen] wordt het gesprek tussen Van Gestel en de medewerkers van de Veerman opgezet vanuit de praktijk van de kunst. Voor de gelegenheid wordt het project ‘Familie’ [2009-2010], een werk van Van Gestel waarbij de deelnemers een jaar lang een sculptuur bij zich thuis ontvangen en er een betekenisvolle plaats voor zoeken in hun leven, door de medwerkers van de Veerman hernomen en verdiept. Op geregelde tijdstippen zullen medewerkers en kunstenaar samenzitten om hun ervaringen te bespreken en te evalueren maar ook om van daaruit verder te filosoferen en het op een meta-niveau te hebben over het uitlokken van belevingen voor toeschouwers, over de werking van co-creatie, etc.

www.deveerman.be